vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Студенти от 11 университета в Кралство Бутан, Камбоджа, Малайзия, Тайланд и Филипините пристигат във Висше училище по мениджмънт, филиал Добрич.

Варненският университет е водещ партньор в проект, финансиран от най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, ключова дейност 2 (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Проектът „Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home“ или накратко FRIENDS обединява усилията на четири университета от България, Унгария, Полша и Турция за насърчаване процеса на интернационализация на висши учебни заведения от партниращи по програма „Еразъм+“ страни.

Основна цел на проекта е да развие глобалната компетентност на студентите във висшите учебни заведения от партниращите страни, посредством интегриране на познание и „усещане“ за спецификата на междукултурните измерения във формалната учебна програма и неформалната образователна среда на университетите.

До този момент бе реализирано разработването на институционални планове за рационализиране на инициативите на азиатските университети с цел насърчаване на интернационализацията у дома, както и за повишаване на капацитета на звената по международно сътрудничество и преподавателския състав за прилагане принципите на интернационализация. Други ключови резултати, постигнати до момента са въвеждането на т.нар „междукултурен паспорт“ в учебната програма с цел опознаване на мултинационалната среда и придобиване на чувствителност към спецификите на културното разнообразие на студентите, както и създаването на социални пространства, които да функционират мултикултурни центрове, приветстващи разнообразието и подкрепящи благосъстоянието на учениците с различен културен произход. В рамките на дейностите по въвеждане на „мултикултурен паспорт“, във всеки от азиатските университети се проведе конкурс за „дигитално разказване на истории“ (Digital Storytelling Contest), в който се включиха близо 190 студента.

Именно победителите от конкурса гостуват на Висше училище по мениджмънт, за да придобият нови знания и умения, чрез посещения на място и участие в обучителни модули по „Междукултурни различия“, „Креативност и иновации“, „Управление на събития“ и други. Сред обучаващите са преподаватели от Висше училище по мениджмънт (България), Silesian University of Technology (Полша) и Istanbul Aydin University (Турция).

Младежите от Азия ще гостуват у нас до 2-ри юли, а освен предвидените модули за обучение, ще имат възможността да се насладят на редица културни забележителности, оживеното българско Черноморие и летен живот.

[nemus_slider id=“45124″]

By Admin