vum-logo-header-BG
British Accreditation Council give accreditation to Varna University of Management

С удоволствие Ви информираме, че Висше Училище по Мениджмънт е преакредитиран от Британския съвет за акредитация (BAC) за втори път. Акредитацията се признава в международен план и гарантира, че британските стандарти за висше образование се изпълняват в нашата институция.

Висше Училище по Мениджмънт приветства г-н Jeffery Butel и г-жа Mary Spence. По време на посещението си те се срещнаха с академичния и неакадемичния персонал на ВУМ. Основни теми в дискусиите бяха съдържанието на курсовете, критериите за оценка и удовлетвореността от кариерата на студентите и завършилите. По време на посещението си инспекторите на BAC също имаха срещи със студенти. Освен това те имаха обиколки из кампусите на ВУМ във Варна и Добрич, инспектирайки съоръженията.

BAC е уважавана институция, която осигурява за допринасяне на качеството за британското образование. Организацията е член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование. BAC са наблюдавали за последните 30 години и са дали акредитацията си на университети, осигуряващи най-високи стандарти на образование. Ето защо акредитацията, която ВУМ получи за независимо висше образование като независима институция за висше образование, е високо оценена.

By Admin