vum-logo-header-BG

Тази есен Висше училище по мениджмънт стартира нова магистърска програма, а именно „Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт“. Програмата е разработена съвместно с първата по рода си  мултидисциплинарна творческа академия – ARC Academy, която ще се фокусира върху развитието на уменията и таланта на младите, както и в подготовката по специфични за различни индустрии дисциплини.

Магистърската програма на ВУМ „Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт“ е разработена в партньорство с опитния творчески екип на ARC Academy и благодарение на сътрудничеството с иновативната академия, Висше училище по мениджмънт затвърждава практическия фокус на обучението на своите студенти, като по този начин цели да мотивира тяхната креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси и да създаде предпоставки за полагане на основите на бъдещата им успешна реализация още в процеса на тяхното образование.

Новата магистърската програма покрива целия цикъл на създаване на един бранд и неговия живот. Учебният план и последователността на изучаваните дисциплини са разработени така, че да следват логичното развитие на бранда, като всяка следваща надгражда знанията и разбиранията на студента за процесите в маркетинга. Програмата започва с учебни предмети, свързани с анализ на потребителите и средата, следват лекции, свързани с иновации и разработване на продукт, създаване на бранд, стратегическо и творческо мислене, а на финала фокусът е върху стратегии за комуникация. Целта на програмата е не само да се получат задълбочени знания в сферата на маркетинга, но и да се развият професионални и практически умения, които са особено важни за успешна професионална реализация. Обучението ще бъде на български език, като за момента специалността ще се предлага единствено в София.

Тази магистратура е създадена съвместно с практици с дългогодишен и интензивен опит в маркетинга и комуникациите, каквито са инициаторите на иновативния проект ARC Academy. Академията отваря врати през октомври 2019 с  3 основни програми – „Основи на дигиталните изкуства“ (Digital Arts Fundamentals), включваща основните инструменти и софтуер, които трябва да се познават за успешен старт на кариера в дигиталните изкуства,  „Гейминг“ (Game Development), в която ще се изучават дизайн на игри, 3D моделиране, анимация и др. и „Реклама и бранд мениджмънт“ (Brand Building), където студентите ще имат възможност да научат повече за поведението на потребителите, продуктовите иновации, изграждането на марки, маркетинговите стратегии, рекламата и  дигиталния маркетинг. Постепенно школата ще се стреми да разширява спектъра от предлагани дисциплини в области като „Създаване на филми“ (Film Production) и „Пространствен дизайн“ (Space Design).

Повече за магистърската програма „Реклама, бизнес дизайн и бранд мениджмънт“ може да намерите тук, а информация за дейността и програмите на ARC Academy – на сайта на академията.

By Admin