vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

XVIII научна конференция „Информационните технологии в науката и образованието, бизнеса и туризма“, организирана от Висше училище по мениджмънт, Българска академия на науките (БАН) и Черкаски национален университет „Богдан Хмелницки“ (Украйна) се проведе на 11-ти и 12-ти юли в хотел „Фламинго“ в к.к. „Албена“.

В срещата се включиха представители на български и украински университети, London city college и Асоциацията на френските психолози. Конференцията бе открита от доц. Силвена Денчева (ВУМ), която поздрави участниците. Приветствие поднесе и ректорът на ВУМ доц. д-р Тодор Радев.

Проф. Архипова от Черкаския национален университет сподели основните проблеми пред украинския университет и страната през последните няколко месеца.

Акад. Яцко Иванов от БАН изнесе пленарен доклад за феномена на онлайн обучението по време на COVID кризата. В него той разгледа всички предизвикателства, пред които са изправени университетите в много държави и посочи добри примери за това как различни страни са променили образованието си, за да отговорят на изменящите се нужди на своите възпитаници. Той представи най-добрите практики в MBA програми във Франция и Словакия, където успешно са включени MBA студенти в подкрепата на различни компании, предлагащи стажове като част от университетското обучение. Докладът на акад. Иванов провокира широка дискусия сред участниците, които изразиха загриженост относно онлайн типа обучение, което води до по-ниска мотивация сред студентите.

Емпирично изследване на тема професионална толерантност сред бъдещите социални работници бе представено от проф. Кривопишина от Франция. Според проучването й толерантните служители са щастливи служители. То разглежда връзката между толерантността и личното щастие на работното място.

Освен докладите, в рамките на събитието се проведе и кръгла маса, разглеждаща приложимостта на информационните технологии в бизнеса, образованието и туризма.

By Admin