vum-logo-header-BG

Висше училище по мениджмънт (#ВУМ) с поредно признание като 1 от 3-те най-добри университета в България според световната класация Тhe Times Higher Education за 2022. Това е устойчива тенденция ВУМ да получава признание и оценка в международни класации. Както знаете, ВУМ е частен университет сред другите два държавни и е единственият такъв в класацията в България. Разгледайте профила на ВУМ в класацията.

Представяме Ви част от международните признания на ВУМ, с които изключително много се гордеем:

  • „3 палми за отлично представяне“ сред бизнес училищата в Източна Европа;
  • 4-то място за MBA програма в Източна Европа според best-masters.com;
  • 8-мо място за общ мениджмънт в Източна Европа според best-masters.com;
  • 14-то място в света за магистърска програма „Международен мениджмънт на хотелиерството и туризма“според best-masters.com;
  • 1-во Място според U-Multirank по критерии: Качество на учебен материал, Международна ориентация, Възможността за обучение в чужбина, Студентски стажове;
  • 1-во Място според U-Multirank по критерии: Завършващи студенти, Научни публикации, Студентска мобилност, Чуждоезични програми
  • 1-во Място в света според класацията на U-Multirank по критерий “Мобилност на студенти”.

Според „Рейтинг на българските висши училища“ от Министерство на образованието и науката:

  • 1-во място място по индекс на цитируемост по научна област (Scopus) в направления „Администрация и управление“ и „Туризъм“; в Web science в направление „Туризъм“; среден брой цитирания в документи в „Туризъм“;
  • 2-ро място място според следните показатели: чуждестранни студенти в направление „Администрация и управление“ и научни изследвания в същото направление, статии в научни списания (Web science) в направление „Туризъм“, среден брой цитирани документи (Scoups) в направление „Администрация и управление“.

ВУМ успява да се справи с тежката пандемична обстановка и възможността на частното и качествено образование да продължава успешно да е в ТОП предпочитанията на студенти от разнообразни страни и България по ключови направления. Всичко това е благодарение на гъвкавите методи на обучение, иновативният подход и професионалните преподаватели тясно свързани с бизнеса.

Две дипломи са равни на повече шансове за успех с полезни и задължителни стажове! Помислете за фундамента на благополучното бъдеще още сега! Образователните програми са синхронизирани с Cardiff Metropolitan University във Великобритания и отговарят на стриктните изисквания не само на българската, но и на британската система за висше образование.

Изберете да следвате в 1 от 3-те ни кампуса в България – Варна, Добрич или София.

ВУМ е официално акредитирано специализирано висше училище, с пореден номер 13, от Министерство на образованието и науката (МОН) в България, както и от Британската акредитационна комисия (BAC), създадена през 1984 г., член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование.

Разгледайте всички класации на ВУМ тук https://bit.ly/VUMRatingsBG и кандидатствайте сега на https://vum.bg/VUM2021/ 0886 050 166 или admissions@vum.bg.

By Admin