vum-logo-header-BG

Отговора е в местното висше училище, което предлага едни от най – атрактивните специалности в Североизточна България. Кандидат студентите имат възможност да се развиват в няколко посоки, чрез промяна на своите приоритети по време на обучението си. Основните програми, които предлага Висше училище по мениджмънт (ВУМ) в сферата на бизнес администрацията и мениджмънта са две:

Международен бизнес и мениджмънт във ВУМ – повече информация тук

Маркетинг и мениджмънт – повече информация тук

Какви са предимствата които привличат бъдещите специалисти?

  1. Обучението се осъществява изцяло на български с усилено изучаване на английски език през първата година.
  2. Възможност за студентите да се прехвърлят в програмите, които се изучават изцяло на английски език и да получат двойна диплома – българска и британска.
  3. Осигуряват се специални стажове през всяка академична година, в страната и чужбина.
  4. Всеки един студент има шанс да получава специална стипендия, която покрива част от семестриалната му такса.
  5. Студентите имат възможност за самостоятелност. Обучението се осъществява в Добрич и при необходимост висшето училище предлага общежитие.

Висше училище по мениджмънт предлага на младите хора обучение чрез съвременни методи, модерно оборудвана база и опит в реалния бизнес!

източник: https://novavest.bg/

By Admin