vum-logo-header-BG
[siteorigin_widget class=“Thim_Heading_Widget“][/siteorigin_widget]

На 10 март 2021г. /сряда/, се проведе IV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ SMARTOURISM.BG, на която бяха връчени ежегодните национални награди.

Програмата Хотелски мениджмънт на Висше училище по мениджмънт, Варна бе наградена в категория „Университетска програма“ за приноса си за развитието на Интелигентния туризъм в България чрез въвеждането на дисциплината Технологии в хотелиерството и туризма.

Наградата бе получена от проф. Станислав Иванов, зам. ректор по научна дейност към Висшето училище. По-късно в рамките на конференцията проф. Иванов представи основните предимства на програмата „Хотелски мениджмънт“ и включената в нея дисциплина „Технологии в хотелиерството и туризма“, като наблегна на ролята на технологиите в бизнеса и нуждата да бъдат изучавани още в университета, за да подготвят студентите за бъдещата им кариера в туризма.

В конференцията взеха участие представители на Министерството на туризма, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Националният борд по туризъм, Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, преподаватели от няколко университета и училища в България, както и представители от бизнеса.

Днес, 11 март 2021 г. /четвъртък/, през втория ден на конференцията, проф. Иванов ще представи интересни подробности от иновативния начин на обучение във Висше училище по мениджмънт, със специален акцент върху публикациите, които студентите правят на базата на дипломните си проекти. М. Маркова, възпитаник на Висшето училище, също ще сподели от първо лице за обучението си, придобитите умения, и своя проект, който вече е превърнат в научна публикация.

Качеството на обучение и уменията, които придобиват дипломантите, винаги са били приоритет на Висше училище по мениджмънт. Постиженията на студентите и успешното им кариерно развитие в България и по целия свят са най-добрия показател за отличната подготовка, която получават по време на следването си във Висше училище по мениджмънт, Варна.

By Admin