vum-logo-header-BG
Езиков център ВУМ Добрич

От началото на месец февруари към образователните структурите на Висше училище по мениджмънт добавяме и модерен Езиков център.

В същността си той ще предоставя няколко типа езикови услуги, от които биха могли да се ползват всички желаещи, като организацията на обучението е извън познатите форми на езикови курсове. Това е индивидуална програма, обучение с гарантирано постигане на поставените цели, т.нар. „скроено по мярка обучение“ – tailored education.

Услугите на Центъра включват:

– Езикови уроци според персоналните нужди на обучаващия се – без фиксиран брой учебни часове, сесиите се планират съобразно поставените цели (например, повишаване на оценката в училище или подготовка за определен изпит, интервю и т.н);

– Индивидуално обучение или обучение в малка група с еднакви потребности (максимум 4-5 души);

– Разговорен английски език за хора, планиращи работа, обучение, престой в чужбина;

– Тренинги на място – при желание от страна на работодател, е възможна организация за изнесени уроци или индивидуални посещения на работното място;

– Подготовка за IELTS;

– Български език за чуждоговорящи/Bulgarian for foreign speakers;

– Онлайн сесии, при изразено желание, с отлични техническа обезпеченост и ефективност на обучението.

Центърът се намира в кампуса на ВУМ в град  Добрич – ет. 3, стая № 2, а записването на часове се осъществява на принципа на „час за консултация със специалист“, т.е. персонален график за всеки обучаващ се – по телефона или на място (от 9 до 18 ч. в работните дни от седмицата). Ползващите услугите на центъра не закупуват учебни материали, а се ползват от такива, подготвени спрямо техните индивидуални нужди. На първата среща се уточняват целите, прави се кратка диагностика на познанията и се рамкират последващите стъпки. Реализират се толкова обучителни сесии, колкото са необходими, за да се постигне търсения резултат.

Мениджър на езиковия център е Драгомир Цукев, дългогодишен преподавател по английски и френски език в България и САЩ, както в профилирани, така и във висши училища, с редица разработки на тема „Реформа на българското образование“. През 2018 г. представя цялостен проект за реформа на българското образование на форума „Добрич в бъдеще време“. Съавтор е на успешната програма за образователна иновация приложена в ЧПГТП „Райко Цончев“ през същата година и два пъти е отличен с „Грамота за принос в развитието на образованието в Добрич“. Завършва  с отличие следдипломната си квалификация „Компютърни технологии в образованието“ в Университета Сан Диего, САЩ, като още преди това е номиниран и включен в алманаха „Кой кой е сред американските учители“, в който участват до 15% от учителите в САЩ. Номиниран за „Най-добър учител“ от борда на директорите в образователния департамент на Спокейн, Вашингтон, САЩ и основател и ръководител на френския клуб към гимназия „Дон Луго“, Чино, Калифорния. Отдаден на преподаването и предизвикателствата, които „новото време“ поставя пред него, Драгомир Цукев е в основата на създаването на езиковия център. Дългогодишният му опит го превръща в иноватор, а всички негови постижения са гаранция за успеха на всичко, с което се захване.

За да получите допълнителна информация за езиковите услуги предлагани в центъра и да зададете своите въпроси, използвайте следните координати:

Тел. за връзка: 0885 398 645

e-mail: dragomir.tzukev@vumk.eu

Facebook: Езиков център ВУМ/ Language center VUM

By Admin