vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Магистратурата по Бранд мениджмънт е най-новата стратегическа и иновативна програма на ВУМ, която съчетава маркетинговите знания и управленските умения в различните им предприемачески аспекти. Целта й е да осигури профилиране и задълбочаване на управленската подготовка в областите на маркетинга, предприемачеството, продуктовите иновации и потребителското поведение.
Програмата е на български език, с редовна форма на обучение, адаптирана за работещи – лекциите са вечерни през седмицата и преди обед в събота и се провеждат в София. Налице е възможност за хибридна форма на провеждане на част от обучението. Продължителността на обучението е 3 или 4 семестъра, в зависимост от професионалното направление и придобитата образователно-квалификационна степен на висше образование.

Магистратурата „Бранд мениджмънт“ е насочена към завършилите бакалавърска степен с предприемачески начин на мислене в национален и международен план. Студентите придобиват необходимите знания, умения и компетенции, с които да се реализират на различни нива в средни и големи компании, както и такива, работещи в областта на маркетинга, PR-а и изграждането на имидж.

В рамките на програмата се развиват компетенции, позволяващи създаването и менажирането на успешни брандове в контекста на различни организации или старт-ъп проекти.

Програмата не само се фокусира върху изграждането на успешен бранд, но също така разглежда икономическите въпроси, свързани с него.
Сред задължителните модули са Потребителско поведение и маркетинг на отношенията; Маркетингови изследвания; Изграждане на бранд; Маркетинг и бизнес среда и други. Избираемите учебни дисциплини са Продуктови иновации;  Управление на иновациите; Дигитален маркетинг и Дигитално съдържание: създаване и управление.

By Admin