vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Добрата работа се отплаща!

В новото издание на рейтинговата система на висшите училища в България Висше училище по мениджмънт заема 2-ро място в професионално направление 3.7 Администрация и Управление, и 3-то място в направление 3.9 Туризъм!

Безспорна е и водещата роля на ВУМ в научните изследвания в двете направления.

ВУМ в ТОП 3 в България

ВУМ в ТОП 3 в България

ВУМ в ТОП 3 в България

ВУМ в ТОП 3 в България

 

By Admin