vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

На 11.11.2022 висшето училище бе домакин на публично събитие за представяне на резултатите от апробирането и приложимостта на модела за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение по проект „Качество и ефективност“, изпълняван от Национална агенция за професионално образование и обучение – НАПОО по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

По време на събитието се обсъдиха възможностите и перспективите пред създаването и функционирането на Секторни съвети за квалификация и в други професионални направления. Участниците имаха възможност да обменят идеи и да генерират нови концепции за съвместни проекти и инициативи, насочени към повишаване качеството на професионално образование и обучение в България.

[nemus_slider id=“46254″]

By Admin