vum-logo-header-BG
Целият екип на Висше училище по мениджмънт желае на Вас и Вашите семейства светли и топли празници! 
Ще Ви очакваме отново през новата 2022 година!
Бъдете здрави! 

By Admin