vum-logo-header-BG

източник: Нова Варна

Висше училище по мениджмънт – Варна е един от малкото университети в страната, които успяха бързо да организират и реално да провеждат хибридна форма на обучение.

На студенти от България и чужбина е предоставена възможността за избор дали да участват в лекции и упражнения присъствено или онлайн, според тяхното удобство и желание.

„Ние даваме свобода на избор на нашите студенти, но държим активно да ги включим в учебния процес и да участват дейно, независимо дали са пред компютъра или в залата“ споделиха преподаватели.

Припомняме, че поради усложнената епидемична обстановка в страната в края на месец октомври, служебният министър на здравеопазването издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки, съгласно която бяха преустановени присъствените занятия във висшите учебни заведения. Разпореждането даде възможност, обаче, при наличие на документ за ваксинация или преболедуване или отрицателен ПСР/антигенен тест, студентите да посещават присъствено занятията си.

И докато повечето университети в България решиха да преминат изцяло онлайн (изключение правят медицинските университети), Висше училище по мениджмънт – Варна беше първият, който премина в хибридна форма на обучение още в деня след издаване на заповедта на Министерството на здравеопазването.

„Нашата материална и техническа база позволи буквално за часове да направим възможно преминаването в онлайн форма на обучение за студентите. Същевременно редица от тях, притежаващи зелени сертификати, държаха да присъстват на място, заради живия контакт и интеракцията с преподавателите и усвояването на учебния материал“ – сподели г-жа Ванина Вълчева – Академичен директор на ВУМ.

Инициативата е подкрепена активно и от преподавателите като ръководител катедра „Туризъм“ към Висше училище по мениджмънт доц. д-р Мая Иванова, която днес проведе хибридна лекция по Иновации и креативност с практическо упражнение.

В нея студентите, присъствено и онлайн, имаха възможността заедно да обсъдят процеса по създаване на оригинална авторска рецепта от нулата и нейното представяне на пазара в последствие.

Всеки студент имаше възможността да разкаже повече за продуктите и съставките, които ще използва и защо е избрал точно тях, какъв е авторският му подход и как ще представи готовото ястие пред публика, както и какви източници на информация е използвал за създаването на рецептата си – както дигитални, така и книжни.

Доц. д-р Иванова насърчи идеите на младите таланти и използва 3-часовото практическо упражнение, за да ги въведе в различни методи на сортиране на достоверни онлайн източници и да ги запознае с въпросите, които ще включва практическия им проект в края на учебната година.

Хибридната форма на обучение по никакъв начин не попречи на студентите да се включат активно в дискусията по обсъждане на проекта, а напротив – всеки успя да презентира своята идея и да обмени опит с колегите и преподавателите си.

By Admin