vum-logo-header-BG

Във  връзка с усложнената обстановка Ви информираме, че за периода от 16 до 28 март провеждането на учебни занятия ще бъде организирано онлайн.

За същия период касите в кампусите на ВУМ във Варна и Добрич няма да работят със студенти. Всички плащания да се извършват по банков път по сметките, обявени на сайта на Висше училище по мениджмънт.

При необходимост от допълнителна информация и възникнали въпроси, обръщайте се към служителите в релевантните отдели и административни звена. Контактна информация може да намерите тук.

Всички студенти, преподаватели и служители на Висше училище по мениджмънт следва да спазват инструкциите за вътрешна хигиена и правила за поведение.

 

By Admin