vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Висше училище по мениджмънт има удоволствието да предостави на вашето внимание ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА БЮЛЕТИНА разработен в рамките на проект „МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ“ (LOC FOOD).

Проект LOC FOOD валоризира потенциала, който имат местните, традиционни селскостопански продукти за развитие на селските икономики от черноморския регион. Той се стреми да увеличи видимостта на хранителни продукти, произведени на местно ниво с изключителен вкус и качество, да подпомогне съхранението и производството им и да предложи добавена стойност за развитие на местната общност. Дългосрочната цел на проекта е да подкрепи устойчивия икономически и социален растеж на селските райони на Черноморския басейн, да активизира трансграничното сътрудничество в тази област и да насочи още веднъж вниманието към необходимостта от опазване на биологичното разнообразие.

By Admin