vum-logo-header-BG

В това издание на бюлетина, разработен в рамките на проект LOC FOOD от Висше училище по мениджмънт, Ви запознаваме с Европейските политики за качеството на местни и традиционни продукти. В него ще прочетете за няколко основни схеми и начините за придобиване на отличителни знаци.

Заповядайте 7-те изключително интересни страници на бюлетин номер 3 в pdf.

By Admin