vum-logo-header-BG

– Завършила през 2019 г

– Старши софтуерен инженер в Becton Dickinson Research Center Ireland

Започвайки бакалавърската си степен по Софтуерно инженерство във Висше училище по мениджмънт (ВУМ) без никакви първоначални познания, преминах през пътуване, изпълнено както с препятствия, така и с триумфи

Програмата се отличава с дълбоко покриване на жизнения цикъл на разработка на софтуер, подготвяйки участниците за цялостно разработване, включително и на AI, управление на проекти и тестване на софтуер. Осигурява задълбочено обучение по различни програмни езици и технологии, създавайки солидна основа за амбициозни технологични професионалисти. Дълбоко съм благодарна за постоянната подкрепа и готовността на лекторите да отговорят на всеки мой въпрос, което ми помогна да усвоя бързо материалите и ми позволи да стъпя на земята.

През шестте ми години в технологичната индустрия често се сблъсквам с предизвикателства в реалния свят, подобни на тези, които съм учила във ВУМ. Този опит подчертава изчерпателните и практически знания, които придобих от програмата по Софтуерни системи и технологии, което беше от решаващо значение за моя професионален напредък и постижения.