fbpx

Бизнес информационни системи

✔️ Програмата „Бизнес информационни системи“ предоставя на нашите студенти необходимите знания и умения в разработването и използването на компютърни системи и софтуерни методи за моделиране и решаване на бизнес проблеми и вземане на управленски решения.

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции,  предлагащи съвременна образователна програма по бизнес информационни системи в България. Обучението е изцяло на английски език, а студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.

✔️ Студентите, обучаващи се в програмата „Бизнес информационни системи“ получават солидни знания в областта на икономиката и компютърните науки и умения за прилагането им. Програмата успешно съчетава теоретично и практическо обучение в сферата на информационните технологии, основните компютърни умения, бизнес процесите, моделиране и прилагане на комплексни решения в компютърните системи и корпоративните информационни услуги.

✔️ Основна цел на програмата е изграждането на висококвалифицирани специалисти, които успешно да интегрират информационните технологии и бизнес процесите, за да удовлетворят информационните потребности на фирми, институции и организации, като съдействат за ефективно постигане на техните цели.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат  контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Място на обучение                                                                         

Варна

Език на преподаване                                                                       

Английски

Начало на учебния процес                                                           

Октомври

Продължителност на обучението                                               

3 години (6 семестъра)

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми
Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Програмата е с редовна форма на обучение, подходяща за работещи. Лекциите се провеждат от 18:00 до 21:00 ч. през делничните дни и от 09:00 до 16:00ч. в събота.

Първи курсВтори курсТрети курс
 • Икономика (10 ECTS)
 • Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
 • Информационни системи в бизнеса (10 ECTS)
 • Мениджмънт (5 ECTS)
 • Въведение в базите данни (10 ECTS)
 • Управление на проекти в информационните системи (10 ECTS)
 • Бизнес комуникации (5 ECTS)
 • Въведение в информационните системи (5 ECTS)
 • Професионални и етични проблеми в управлението на информационните системи (10 ECTS)
 • Информационни технологии (5 ECTS)
 • Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
 • Английски език (10 ECTS)
 • Изследователски методи и статистика (5 ECTS)
 • Проектиране на информационни системи (10 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Маркетинг и бизнес среда (5 ECTS)
 • Техники за анализ и проектиране на информационни системи (5 ECTS)
 • Дипломен проект (10 ECTS)
 • Основи на програмирането (10 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Дипломантски семинар
 • Събитийно-ориентирано програмиране (5 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Бизнес приложения (5 ECTS)
 • Летен стаж II (10 ECTS)
 • Английски език (5 ECTS)
 • Физическо възпитание и спорт
 • Летен стаж І (10 ECTS)

Кариерно развитие

✔️ Завършването на програмата по бизнес информационни системи дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, следствие от силно завишеното в последните години търсене на професионалисти в тази сфера.

✔️ Успешно завършилите тази програма могат да намерят професионално развитие като разработчици на системи за управление на фирмите, системни и бизнес анализатори, мениджъри на ИТ проекти; специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи за крайните потребители, системни администратори, консултанти по услуги за клиенти, специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти; уеб разработчици и дизайнери.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×