fbpx

Бизнес информационни системи

✔️ ВУМ обучава своите студенти с необходимите теоретични и практични знания в сферата на информационните технологии, както и на основните компютърни умения, бизнес процеси, моделиране, също и прилагането на комплексни решения в компютърните системи и корпоративните информационни услуги. Специалността се фокусира върху практическото приложение на изчислителна техника за решаване на бизнес проблеми.

✔️ Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Място на обучение                                                                         

Варна, Добрич

Език на преподаване                                                                       

английски

Начало на учебния процес                                                           

октомври/ февруари

Продължителност на обучението                                               

3 години (6 семестъра)

Форма на обучение                                                                         

редовна

Стипендии, такси и студентски заеми
Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми
Изисквания за прием
Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование.
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учебна програма

Специалността “Бизнес информационни системи” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в професионално направление “Икономика”.

Икономика и бизнес среда Маркетинг и бизнес комуникации Изследователски методи Основи на програмирането Бизнес приложения Мениджмънт Въведение в информационните системи Проектиране на информационни системи Предприемачество (избираем модул) Бизнес планиране (избираем модул) Информационни системи в бизнеса Управление на проекти в информационните системи Професионални и етични проблеми в управлението на информационните системи Дипломен проект – Студентите избират 1 от 3 варианта за дипломен проект: – Разработване на информационна система – Разработване на специализиран софтуер – Предприемачески план По време на четвърти и пети семестър, студентите трябва да изберат специализиращ модул (1 от 3 или 4 модула)

Специализиращ модул 1:

  • Мултимедия 1
  • Сигурност в информационните системи
  • Компютърни мрежи
  • Бази данни

Специализиращ модул 1:

  • Мултимедия 2
  • Сигурност на компютърни мрежи и в интернет
  • Сигурност на данни

Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Кариерно развитие

✔️ Завършвайки програмата Бизнес информационни системи, студентите на ВУМ се радват на редица примамливи възможности за професионална реализация като мениджъри или консултанти на ИТ отделите на различни обществени, търговски, финансови или нестопански организации. Те са квалифицирани да заемат позиции, свързани с компютъризираните информационни системи, които са от ключово значение за всяка съвременна организация.

✔️ Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в специализираните ИТ отдели на международни компании от различни браншове по целия свят.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×