vum-logo-header-BG
Интересен факт е, че преподавателите на ВУМ са и гост-лектори в университети в чужбина. Първият пример е ас. Диян Димов, който миналата седмица бе във Visoka šola za računovodstvo in finance в Любляна, Словения. Г-н Димов е млад, амбициозен и постоянно развиващ се преподавател с опит в бизнеса. Във ВУМ преподава модули свързани с финанси и счетоводство в специалностите:
Международен бизнес и мениджмънтhttps://bit.ly/VUMIBMbg
Магистратура по бизнес администрацияhttps://bit.ly/MBAbg
Магистратура по международен туризъмhttps://bit.ly/VUMIHMbg
Хотелиерство и кулинарни изкустваhttps://bit.ly/HospitalityCulinaryArtsBG

By Admin