vum-logo-header-BG
novini-bg-vum
От името на Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“ имаме удоволствието да Ви представим следващата инициатива, с която се захващаме. Това е проект GASTRO-GUIDE, който цели създаването на нов професионален профил за т.нар. Гастро-гид, като инициативата се реализира под формата на партньорство за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение в рамките на програма Еразъм+.
Гастро-гидът ще подпомага местните жители в селските райони като ги обучава и подкрепя усилията им да представят по най-добрия начин своето населено място пред посетителите, с неговата автентична култура и традиции.

By Admin