vum-logo-header-BG

Американското посолство в България в партньорство с Висше училище по мениджмънт (www.vum.bg) организират провеждането на Академия за жени предприемачи.

Концепцията за създаване на тази академия (AWE – Academy for Women Entrepreneurs) е разработена от Бюрото за образование и култура към Държавния департамент на САЩ. Нейната цел е да предостави възможности на жени с бизнес идеи за развиване на умения, ресурси и мрежа, необходими за стартиране на успешен собствен бизнес.

https://eca.state.gov/awe

Допълнителна информация:

Начин и място на провеждане – предвидено е академията да се организира в присъствена форма веднъж седмично в сградата на Висше училище по мениджмънт – гр. Добрич. При необходимост, обучението ще се проведе изцяло или частично онлайн в създадена за целта виртуална класна стая, като всяка от участничките ще има профил в платформата на академията и достъп до електронните ресурси и материали;

График – един път седмично в продължение на 13 седмици. Учебните занятия ще се проведат по следния график:

8 май 2021 – 12 юни 2021

11 септември 2021- 23 октомври 2021

Лектори – водещи лектори от Висше училище по мениджмънт и предприемачи, стартирали собствен бизнес;

Цена: Участието в академията е напълно безплатно. Приемът ще се осъществи след подбор по документи и интервю при необходимост.

Условия за участие:

  1. Жени на възраст над 18 години;
  2. Български гражданки;
  3. Завършена средна или висша степен на образование;
  4. Добро владеене на английски език;
  5. Основни компютърни умения – пакет MS Office, Интернет;
  6. Идея за стартиране на собствен бизнес или за развитие на съществуващ бизнес.

 

Документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване 
  2. Актуално CV
  3. Мотивационно писмо, с което да аргументирате желанието си за включване в академията, както и да посочите своята бизнес идея, която желаете да реализирате

Желаещите да участват могат да изпратят необходимите документи на:

tatyana.hristova@vumk.eu

 

Краен срок за кандидатстване: 16 април 2021

След успешното приключване на академията и представянето на бизнес плановете, всички ще получат Сертификат от ВУМ за участието си в Академията.

Разработените бизнес планове ще бъдат оценени от комисия, като ТРИ-те най-добри ще получат финансиране (от 2000 ДО 5000 USD).

За допълнителна информация и записване:

Висше училище по мениджмънт, кампус Добрич

Тел. 058655611, Татяна Христова

email: tatyana.hristova@vumk.eu

By Admin