fbpx

Vice Rector for Quality, Standards and Local Structures Director, Varna University of Management, Sofia

Chairman of the Board of Superbrands Bulgaria
Director of International University College, Sofia
President and Editor-in-Chief of Businessweek Bulgaria
Chairman of the Bulgarian Marketing Association
Member of the American Marketing Association,since 1987
CEEMAN – Member of the Board since 2003
Member of the National Council, National Association for International Relations (NAMO), Bulgaria, since 2000
Corresponding Member of the International Informatization Academy, Moscow – since 1994

Email: blagoev@iuc.bg

Vesselin Blagoev is a Professor of Marketing with substantial teaching experience. He has taught at VUM, at the University of National and World Economy (Sofia), at the Technical University (Sofia) and at the New Bulgarian University (Sofia). Some of the courses that he teaches in Bulgarian are: “Marketing Management”, “International Marketing” and “Marketing Fundamentals”. He also teaches courses in English, such as “Innovation Management”, “Managing Business Relationships”, “International Marketing Analysis and Management” and “Management Futures”.
Vesselin Blagoev has been a consultant for over 100 Bulgarian and foreign companies, including Philips Components, Nina Ricci, Intel, SPARKY and DSL. He is the author of 7 books, including one published in Russia, and has co-authored a book published in the UK. He has authored or co-authored over 50 articles and reports published in Bulgaria or abroad.

Academic Degrees:

PhD, Marketing, Technical University, Sofia, Bulgaria
MSc, Management, Technical University of Sofia, Bulgaria
MSc, Applied Mathematics, Technical University of Sofia and University of Bucuresti, Romania
BSc, Mechanical Engineering, Technical University of Sofia, Bulgaria

Research:

Marketing, Management, Cross-cultural analysis, Leadership, Business games

Teaching modules:

Marketing Principles and Practice
Business in a Global Context
Managing Business Relationships
Developing New Products and Brand Management
Marketing (MBA)

Google Scholar:

https://scholar.google.bg/citations?user=9KVXRnsAAAAJ&hl=en

[xa_acc style=”xa-default” ][xa_slide title=”Publications” openclose=”” icon=”angle-down”]
Благоев Веселин (1988 и 1989) Маркетинг в определения и примери, 1-во изд. 1988, 2-ро изд. 1989, Д-р П.Берон, С, 348 стр.
Благоев Веселин (1981) Маркетингова делова игра, в сб. Делови икономически игри, Учебно помагало, под ред. на Ив. Стойков, АОНСУ, С., 167-196
Благоев В. (1998, 1999) Маркетинг – принципи, сегментиране, анализи, стратегии, маркетинг микс, 1-во и 2-ро изд., ВЕККО, С. Номинирана за най-добра книга по икономика (1999)
Благоев В. (1988 и 1999) Маркетинг в определения и примери, 1-во изд. 1988, 2-ро изд. 1989, Д-р П.Берон, С, 348 стр. Тази книга получи 3 национални награди през 1989 и 1990.
Благоев В. (1993) Маркетинг в дефинициях и примерах, 1-во изд, Санкт Петербург, Русия, (на руски)
Благоев, Веселин. (2002) Българският туристичски продукт – състояние и препоръки. В: сб. Маркетинг е туризма, (12-17 с.)
Благоев, Веселин. (2002) Българският туристичски продукт – състояние и препоръки. В: сб. Маркетинг е туризма, (12-17 с.)
Благоев Веселин (2003) Маркетинг – Принципи, Сегментиране, Позициониране, Анализи, Стратегии, Маркетинг микс, 2-ро изд., International University, С., ISBN 954-91400-1-6, 638 стр.
Blagoev, Vesselin (2003) The Rhetoric and Reality of Marketing in Bulgaria.In: Kitchen Ph. (Ed) The Rhetoric and Reality of Marketing – An International Managerial Approach (pp. 120-145), Palgrave Macmillan, UK
Благоев, Веселин (2003) Българските фирми и единният пазар на ЕС , Капитал, бр.8, 1-7 март 2003, стр 6
Благоев, Веселин. (2003) За готовността на българските фирми за единния пазар на ЕС – резултати от изследването. В: сб. България и ЕС предизвикателства към бизнеса, (5-10 с.)
Благоев В. (2003) Маркетинг, 2-ро изд., International University, София, 639 стр.
Blagoev, V. (2003) The Rhetoric and Reality of Marketing in Bulgaria. In: Kitchen Ph. (Ed) The Rhetoric and Reality of Marketing – An International Managerial Approach (pp. 120-145), Palgrave Macmillan, UK
Благоев, Веселин. (2004) Плащането на данъци през погледа на специалиста по маркетинг. В: сп. Данъчна политика, бр. 1 (43-45 с.
Благоев, Веселин (2004) Тенденциите в маркетинга до 2010 характеризират най-динамичното развитие от десетилетия насам. В: сб. Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение, Унив. изд. Стопанство, (54-70 с.)
Благоев, Веселин (2005) Маркетингът продава и радва, Медиа свят, март 2005, с.10-12
Тази статия спечели Годишната награда на Българската Асоциация по Маркетинг за 2005 г. в категория Най-добра статия по маркетинг
Благоев, Веселин (2005) Качество на висшето образование при бизнес обучението – специфика и предизвикателства. В сб: България и ЕС – предизвикателства към бизнес обучението, International University (14-20с.)
Благоев В., Таня Димитрова, Николай Миндов, Николина Попова, Лина Анастасова, Марин Нешков, Лиляна Веселинова, Стоян Маринов, Мария Воденска, Елена Рачева (2006) Основи на Гостоприемството, Учебно пособие, под общата редакция на В.Благоев, Интернешънъл Юнивърсити, ISBN 954-91400-3-2
Благоев, В. (2007) Краткият следобед на един дълъг ден. Международни отношения
Minkov Michael and Vesselin Blagoev(2008) From Social Variables to Cultural Dimensions, Crossing Borders, XIXth International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, July 27-31 2008, Bremen, p.582
Blagoev, V. (2010). Culture: Values, Beliefs, Perceptions, Norms and Behaviors. In K. Lundby & J. Jolton. (Eds.). Going Global: Practical Applications and Recommendations for HR and OD Professionals in the Global Workplace. John Wiley, USA
Blagoev Vesselin, Michael Minkov (2009) Hofstede’s Individualism Predicts retail Trade Development During the Crisis, В сб. Managerial Decisions for Global and Local Markets During the Crisis”, 9-12 септември, Несебър
Minkov Michael and Vesselin Blagoev(2009) Cultural Values Predict Subsequent Economic Growth, International Journal of Cross-Cultural Management, 2009, vol 9 (1), 5-24
Minkov Michael, Vesselin Blagoev (2009) Culture, Personality and Consumer Behavior in a Period of Economic Crisis, В сб. Managerial Decisions for Global and Local Markets During the Crisis”, 9-12 септември, Несебър
[/xa_slide]

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×