Качествено и достъпно образование

Защо ВУМ?

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е специализирано висше училище със седалище в град Варна, България. Създаден през 1996 г., днес университетът е международно призната институция за обучение в бакалавърски и магистърски програми в областите бизнес и мениджмънт, информационни технологии, хотелиерство и туризъм, и кулинарни изкуства. Специалностите с двойна диплома във ВУМ се преподават изцяло на английски език.

ВУМ е акредитирано от Министерство на образованието и науката в България, както и от Британската акредитационна комисия (BAC), член на Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование.

Кандидатствайте сега! Последен срок за приемане на апликации:
15.09.2022г.

Изберете между:

1-во място

в света по студентска мобилност (U-Multirank)

4-то място

в Централна и Източна Европа за МВА магистратурата по бизнес aдминистрация (Eduniversal Best Masters)

14-то място

в света за магистърската програма по международен туризъм (Eduniversal Best Masters)

Британска диплома във ВУМ

ВУМ има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни университети-партньори от пет континента. Стратегическото академично партньорство с университета Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University) във Великобритания дава възможност на студентите да завършат висшето си образование с две дипломи – българска от ВУМ и британска - от университета-партньор.
ВУМ предоставя качествено и достъпно образование, което да подготви студентите за реалната работна среда и да им позволи успешна професионална реализация, както в България, така и по целия свят. Затова университетът залага на обучение, стъпило на солидни теоретични основи в съчетание с подчертана практическа насоченост.
ВУМ е силно ангажиран с принципите на интернационализация. В университета се обучават студенти от близо 60 държави, т.е. повече от 1/3 от всички студенти са международни.

01

Място на обучение:

Варна / Добрич / София

02

Език на преподаване:

български/английски

03

Кандидатствай през:

септември / февруари

Стипендии

СТИПЕНДИИ: ВУМ дава възможност на студентите с високи резултати от изпитите за прием да получат стипендия още през първия семестър от обучението. Под внимание се взимат академичните резултати от дипломата за средно образование, резултатите от изпита по английски език и мотивацията, демонстрирана по време на интервюто за прием. След първия семестър студентите могат да получат стипендия въз основа на академичното си представяне. 

Стажове и работа

ПРАКТИЧЕСКИ СТАЖОВЕ: Като задължителна част от учебната програма, студентите на Висше училище по мениджмънт провеждат практически стажове с обща продължителност до 12 месеца за периода на обучение. Тези стажове се организират от Кариерния център към университета, който разполага с богата и разнообразна база от повече от 200 международни работодатели. Голяма част от практическите стажове са платени и от страна на работодателя, в допълнение на финансовия грант, получен от програмата Еразъм+.


Висше училище по мениджмънт ул. Оборище 13А 9000, Варна
0886 050 166 | info@vum.bg | www.vum.bg


© 2022 Всички права запазени. Висше училище по мениджмънт.